Psiho test

Tek osnovana kompanija raspisala je konkurs za nova radna mesta koja se nalaze u raličitim delovima sveta. Svi kandidati, osim osnovne dokumentacije, moraju dostaviti detaljan zdravstveni karton zbog rada u specifičnima klimatskim uslovima.
Vi ste grupa ljudi koja je ispunila osnovne zahteve iz konkursa i pozvani ste na završno testiranje – psiho test.
Na samomo početku test kreće naopako i vi imate 60 minuta da izvučete živu glavu i pobegnete iz sobe.

psiho-test

Radno Vreme: Pon-Ned 10:00 - 23:30
Adresa: Novi Sad, Trg republike br.25, stan 2, prizemlje
Telefon: +381 69 4762367
E-mail: info@4sobe.rs

fb

POSETI SAJT SOBE